Untitled 2
Thành lập doanh nghiệp và lập chi nhánh

Thành lập doanh nghiệp và lập chi nhánh sản xuất cơ khí tại Bình Dương.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và lập một chi nhánh tại Bình Dương, đề nghị SBLAW tư vấn và báo giá?

Luật sư tư vấn: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư SBLAW trả lời như sau:

1.tư vấn sơ bộ

Qua trao đổi, chúng tôi hiểu rằng, Ông đang muốn thành lập công ty với nội dung như sau:

1/Công ty được thành lập dưới loại hình TNHH hai thành viên trở lên;

2/ Trụ sở Công ty đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh;

3/Công ty sẽ mở thêm một chi nhánh tại Bình Dương (mở xưởng sản xuất gia công cơ khí).

4/ Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất gia công cơ khí.

Trên cơ sở thông tin mà ông đã cung cấp, để đưa công ty vào hoạt động, Ông cần thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh của Công ty tại Sở KH&ĐT Bình Dương. Trường hợp Quý công ty dự kiến thành lập chi nhánh trong khu Công nghiệp thì Quý công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước có gắn với thành lập chi nhánh dưới 300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Ban quản Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

Bước 3: Ghi nhận thông tin chi nhánh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục này thực hiện tại Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Khi công ty có dự án mở xưởng sản xuất gia công cơ khí thuộc các trường hợp dưới đây cần xin các loại giấy phép con sau:

–         Đối với Dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên và Dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên cần phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường.

–         Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất thì phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC. Đối với nhà xưởng nằm ngoài khu công nghiệp thì phải tự thiết kế biện pháp PCCC và được lập biên bản xác nhận về PCCC của cơ quan công an PCCC.

–         Công ty chưa có cơ sở vật chất nhà xưởng mà cần phải xây dựng, sửa chữa: thì phải xin giấy phép xây dựng.

Trường hợp Xưởng sản xuất của Quý công ty được thuê lại của cơ sở mà trước đó cũng được cấp phép xây dựng với mục đích sản xuất gia công cơ khí, đã có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy thì doanh nghiệp không cần phải xin cấp lại các giấy phép con này, nhưng Quý công ty phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Với trường hợp này sẽ là thuận tiện nhất cho quý công ty.

Trường hợp Xưởng sản xuất của Quý công ty được thuê lại của cơ sở mà trước đó đã được cấp phép xây dựng với mục đích khác, đã có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy, Quý công ty muốn cải tạo lại xưởng sản xuất nhằm mục đích sản xuất gia công cơ khí thì phải xin giấy phép cải tạo lại cơ sở tại Sở xây dựng, làm báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiết kế lại bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy hoặc xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (tùy theo từng trường hợp cụ thể).

2.PHẠM VI CÔNG VIỆC của sblaw

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Ông, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Thành lập doanh nghiệp:

  • Tư vấn và soạn thảo 01 hồ sơ về việc thành lập doanh nghiệp cho Quý công ty;
  • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đến khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và con dấu pháp nhân mới;
  • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp;
  • Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả và Bàn giao cho Quý công ty;

Thành lập chi nhánh tại Bình Dượng:

  • Tư vấn và soạn thảo 01 hồ sơ về việc thành lập chi nhánh cho Quý công ty;
  • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đến khi nhận Giấy chứng hoạt động chi nhánh và con dấu chi nhánh;
  • Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả và Bàn giao cho Quý công ty;

Ghi nhận thông tin chi nhánh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  • Tư vấn và soạn thảo 01 hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh về việc ghi nhận thông tin chi nhánh cho Quý công ty;
  • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đến khi nhận Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp mới;
  • Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả và Bàn giao cho Quý công ty;

Với các loại giấy phép con như nêu trong phần tư vấn sơ bộ trên, SB Law chỉ xác nhận cung cấp dịch vụ sau khi Quý công ty thực hiện xong các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, đã thuê được xưởng sản xuất hợp pháp. Phân tích tình hình thực tế, SBLaw mới có báo phí dịch vụ cụ thể gửi tới Quý Ông và Quý công ty.

3.THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thủ tục thành lập doanh nghiệp:

–                     Thời gian soạn hồ sơ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law và Quý công ty thanh toán tiền tạm ứng theo quy định trong hợp đồng dịch vụ

–                     Thời gian nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu pháp nhân: 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

–                     Thời gian đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: 05 ngày làm việc tại Cổng thông tin doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập chi nhánh tại Sở KH&ĐT Bình Dương:

–                     Thời gian soạn hồ sơ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

–                     Thời gian nhận được Giấy chứng hoạt động chi nhánh và con dấu chi nhánh: 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

–                     Thủ tục thành lập chi nhánh tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương:

–                     Thời gian soạn hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

–                     Thời gian nhận được Giấy chứng đầu tư và con dấu chi nhánh: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục ghi nhận thông tin chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

–                     Thời gian soạn hồ sơ: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

–                     Thời gian nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

 Lưu ý:

Thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan từ phí cơ quan Nhà nước. Trường hợp hồ sơ bị ra thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc do thẩm định không đạt thì thời gian nộp và thụ lý hồ sơ sẽ được tính lại từ đầu. SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ cho Ông

4.TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ:

4.1       01Bản sao chứng thực còn thời hạn của CMND của các thành viên góp vốn.

4.2       01 Bản sao chứng thực còn thời hạn của CMND của người đại diện theo pháp luật và người đứng đầu chi nhánh.

4.3       01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề và bản gốc nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh cần phải có chứng chỉ hành nghề.

4.4       Giấy xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại nếu đăng ký ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định.

4.5       Phiếu cung cấp thông tin đã được điền đầy đủ theo yêu cầu của SB Law.

4. 6      Hợp đồng thuê đất và sơ đồ vị trí của nơi đặt chi nhánh (trường hợp chi nhánh đặt tại Khu công nghiệp).

5.PHÍ DỊCH VỤ

5.1.      Phí dịch vụ

–        Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh: 5.000.000 VNĐ/hồ sơ (Năm triệu đồng);

–        Phí dịch vụ đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: 800.000 VNĐ/ 3 số báo (Tám trăm nghìn đồng.

–        Phí dich vụ thành lập chi nhánh tại Sở KH&ĐT Bình Dương: 7.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bảy triệu đồng).

–        Phí dịch vụ thành lập chi nhánh tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương (áp dụng trường hợp chi nhánh đặt trong khu công nghiệp) : 25.000.000 VNĐ/hồ sơ (Hai mươi lăm triệu đồng).

–        Phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, cụ thể: ghi nhận tông tin chi nhánh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh: 4.000.000 VNĐ/Hồ sơ (Bốn triệu đồng).

Lưu ý:

Phí dịch vụ trên đã bao gồm phí nhà nước, phí khắc dấu, thù lao cho SB Law, phí đi lại của luật sư nhưng chưa bao gồm 10%, VAT chi phí dịch thuật, công chứng, phí ngân hàng và các chi phí khác nằm ngoài phạm vi dịch vụ của SB Law.

5.2.   Tiến độ Thanh toán

–               Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 50% tổng phí dịch vụ.

–                Ngay khi SBLaw chuyển cho Khách hàng kết quả cuối cùng, Khách hàng sẽ thanh toán số phí dịch vụ còn lại cho SBLaw.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

hợp tác

Tìm luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh

Vai trò của luật sư trong việc giải quyết các vụ án ngày càng được …

Chat Zalo: 0904340664