Untitled 2
hình thức và nội dung con dấu.

Quyền tự chủ về số lượng, hình thức và nội dung con dấu.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về quyền tự chủ về con dấu của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này?

Phóng viên hỏi: Thưa luật sư, luật Doanh Nghiệp 2014 quy định Doanh Nghiệp có quyền tự chủ về số lượng, hình thức và nội dung con dấu. Vậy, từ 1/7, Doanh Nghiệp có thể không sử dụng con dấu không? (vì Doanh Nghiệp được tự chủ về số lượng, và 0 cũng là số lượng)

Luật sư tư vấn:  Vấn đề bạn hỏi đã là chủ đề gây tranh cãi ở nhiều buổi hội thảo, tọa đàm về Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Có ý kiến thì cho rằng vẫn phải có, có ý kiến cho rằng 0 cũng là số lượng, và đã là tự chủ thì tùy thuộc vào doanh nghiệp là có hay không, tức là doanh nghiệp có quyền không có con dấu.

Thông lệ áp dụng văn bản luật từ trước đến nay ở Việt Nam luôn phải là Luật đã ban hành và có hiệu lực, nhưng phải chờ đến khi có nghị định của chính phủ hướng dẫn chi tiết, rồi chờ đến Bộ chủ quản tức là bộ chuyên ngành ra thông tư quy định cụ thể thì lúc ấy, các quy định của văn bản luật đó mới thực sự được thực hiện trong cuộc sống.

Vậy nên, với vấn đề bạn nêu ra, ở thời điểm hiện tại thì suy nghĩ theo hướng như bạn hỏi là doanh nghiệp có quyền không có con dấu cũng là hợp lý.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của tôi thì việc doanh nghiệp không có con dấu là không khả thi. Bởi lẽ, doanh nghiệp hoạt động trong các chuyên ngành khác nhau, tức là các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, chịu sự điều chỉnh và chi phối của không chỉ Luật doanh nghiệp mà cả các luật chuyên ngành như thuế, hải quan, đất đai, môi trường … mà hiện tại thì ở những lĩnh vực chuyên ngành đó, việc giao tế giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng vẫn đòi hỏi phải đóng dấu pháp nhân.

Thế nên, kinh nghiệm thực tế của tôi cho thấy doanh nghiệp sẽ vẫn cần có một con dấu pháp nhân, có điều, hình thức thể hiện của con dấu ấy thì doanh nghiệp được quyền chủ động thiết kế theo ý mình.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Câu hỏi: Nội quy lao động và Quy chế quản lý nội bộ công ty …

Chat Zalo: 0904340664