THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

0
47

Câu hỏi: Thưa luật sư, doanh nghiệp của tôi đang có nhu cầu mở một sàn giao dịch bất động sản. Vậy tôi muốn hỏi điều kiện và thủ tục thành lập là gì?

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

1.Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Căn cứ Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản 2014, điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản gồm:

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

2.Thủ tục thành lập sàn giao dịch BĐS

Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD, việc thành lập sàn giao dịch BĐS gồm các bước sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được cập nhật trên Cổng thông tiện điện tử. Thông tin cung cấp gồm có:

a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 6,7 Điều 26 Thông tư 11/2015/TT-BXD thì doanh nghiệp còn có các nghĩa vụ như sau:

Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn. Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền (Quy định tại Chương II Luật phòng, chống rửa tiền 2012)