Untitled 2

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty

S&B Law tiến hành tư vấn thay đổi, cơ cấu lại công ty để công ty hoạt động một cách có hiệu quả hơn, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn về lĩnh vực thay đổi:

Tư vấn thay đổi tên công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp.

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty.

Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông Công ty.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Chat Zalo: 0904340664