Untitled 2

Thí sinh có thể đăng ký 2 nguyện vọng khi xét tuyển vào hệ dự bị đại học.

Theo Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT có quy định thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ngay trong năm xét tuyển được đăng ký để xét tuyển vào học hệ dự bị đại học theo hai phương thức: 1 là xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông, 2 là xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Đối với phương thức nhất, điều kiện xét là thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm học trung học phổ thông, điểm trung bình chung của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 6,0 trở lên.
Đối với phương thức thứ hai, điều kiện xét tuyển là tốt nghiệp trung học phổ thông, tổng điểm của ba bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên (không có bài thi/môn thi nào bị điểm liệt).
Thông tư quy định thí sinh đủ điều kiện xét tuyển sẽ được đăng ký xét tuyển vào học tại 1 cơ sở dự bị đại học, mỗi thí sinh được nộp hồ sơ đăng ký 2 nguyện vọng (theo 2 tổ hợp môn và ghi rõ thứ tự nguyện vọng 1, 2) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho cơ sở dự bị đại học hoặc khai theo yêu cầu phần mềm tuyển sinh.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664