Untitled 2
Mang-Thai-Hộ-Như-Thế-Nào-Là-Hợp-Pháp
nguồn internet

Thỏa thuận mang thai hộ có cần lập thành văn bản có công chứng không?

Câu hỏi: Tôi là Hiền. Vợ chồng tôi có ý định nhờ người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Xin hỏi, thỏa thuận giữa vợ chồng tôi và người mang thai hộ có phải lập thành văn bản không? Bao gồm những nội dung gì? Và có phải công chứng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 96 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.”

Theo quy định của pháp luật thì thỏa thuận mang thai hộ giữa vợ chồng bạn và người mang thai hộ phải được lập thành văn bản và có công chứng.

Tư vấn luật – Quy định về mang thai hộ. Ngày 1/1/2015, luật hôn nhân và gia đình mới sẽ phát sinh hiệu lực, trong luật mới, có rất nhiều quy định mới trong đó có quy định về vấn đề mang thai hộ.

Nội dụng thỏa thuận mang thai hộ được Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

– Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện của người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

– Bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ phải cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ được quy định theo Luật hôn nhân và gia đình

– Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

– Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664