Untitled 2
Mang-Thai-Hộ-Như-Thế-Nào-Là-Hợp-Pháp
nguồn internet

Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài?

Câu hỏi: Tôi là Huyền. Quý công ty cho tôi hỏi thủ tục để đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 126/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình thì thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:

– Bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trung tâm. Hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định;

+ Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

+ Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

+ Bản sao quy chế hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Nghị định 126/2015/NĐ-CP.

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn nộp lên cho Sở Tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động theo mẫu quy định cho Trung tâm. Trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Trung tâm, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Tư vấn luật – Quy định về mang thai hộ. Ngày 1/1/2015, luật hôn nhân và gia đình mới sẽ phát sinh hiệu lực, trong luật mới, có rất nhiều quy định mới trong đó có quy định về vấn đề mang thai hộ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664