Untitled 2

Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ

Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng kí nhãn hiệu được hoàn tất vào năm 1957 và sửa đổi vào năm 1967 tại Stockholm và năm 1977 tại Geneva.

Thỏa ước này được mở với các quốc gia thành viên tham gia vào Công ước Paris về quyền sở hữu công nghiệp (1883). Các văn bản phê chuẩn hoặc gia nhập phải được gửi cho Tổng Giám đốc của WIPO

Thỏa ước bao gồm một danh mục các nhóm – có 34 nhóm cho hàng hóa và 11 nhóm cho dịch vụ – một danh mục các vần chữ cái của hàng hóa và dịch vụ.

Phiên bản cuối gồm 11.000 điều. Cả hai danh mục trên đều được sửa đổi định kỳ bởi một Hội đồng chuyên gia đại diện của các quốc gia gia thành viên.

Bảng phân loại gần đây là bản thứ 10, và nó có hiệu lực trong năm 2012.

Download Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ tại đây: Heading_Nice10

Xem thêm Giải pháp an toàn khi tham gia thương mại điện tử của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664