Untitled 2
Tư vấn pháp luật cho công ty

Thời hạn góp vốn vào công ty TNHH 1 thành viên.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty TNHH 1 thành viên, chúng tôi muốn hỏi về thời hạn góp vốn theo luật doanh nghiệp.

Luật sư trả lời: Căn cứ theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 102/2010/NĐ-CP: đối với công ty TNHH 1 thành viên:  Thời hạn chủ sở hữu công ty phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ quy định không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên.

Các quy định Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan không quy định cụ thể về báo cáo tiến độ góp vốn đối với Công ty TNHH 1 thành viên.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định  cụ thể đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau: Trong thời hạn 15 ngày sau mỗi đợt góp vốn theo cam kết, người đại diện theo pháp luật của công ty phải báo cáo kết quả tiến độ góp vốn đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Và theo thực tế áp dụng pháp luật, Công ty TNHH 1 thành viên vẫn áp dụng thực  hiện theo quy định trên.

Do vậy, công ty phải làm biên bản góp vốn và báo cáo kết quả góp vốn lên phòng đầu tư nước ngoài thuộc sở kế hoạch đầu tư sau mỗi đợt cam kết góp vốn quy định trong Điều lệ công ty.

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664