Untitled 2

Thông tư hướng dẫn về mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp hỏi: Theo quy định mới, phụ cấp có được tính vào thu nhập của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội không?

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư trả lời như sau:

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 của Thông tư, các loại phụ cấp bao gồm phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm nhiên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự sẽ được tính cộng vào mức lương chính để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 30 của Thông tư, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sin nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015.
Quý khách hàng có thể xem thông tư tại đây:Thông tư 59_2015_TT-BLDTBXH

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664