Untitled 2

Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website Thương mại điện tử

Ngày 20/6/2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT về việc quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.
Thông tư gồm có 26 điều và chia thành 5 chương.
Quy định cụ thể về: Các bước tiến hành thông báo, đăng ký website Thương mại điện tử (TMĐT), đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn;
Theo đó, Thông tư tác động đến 3 nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh là: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng; Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;
Về đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: Bộ Công Thương quy định rõ phải là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử cung cấp ít nhất 01 trong 03 dịch vụ sau: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến; Dịch vụ đấu giá trực tuyến;
Về hồ sơ đăng ký: Ngoài đơn đăng ký theo mẫu, thương nhân hoặc tổ chức đó còn phải bổ sung đề án cung cấp dịch vụ, quy chế quản lý hoạt động của website và mẫu hợp đồng dịch vụ giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó;
Về thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử: Quy định hai nội dung lớn là quy trình tiến hành thông báo, thay đổi, chấm đứt thông tin đã thông báo đối với website TMĐT bán hàng và trình tự, thủ tục tiến hành đăng ký mới, sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký, hủy bỏ, chấm dứt đăng ký, đăng ký lại đối với website cung cấp dịch vụ TMĐT;
Về thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: Quy định cụ thể thủ tục, trình tự đăng ký, sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký, hủy bỏ, chấm dứt đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT;
Về Công bố thông tin trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử: Quy định các thông tin được Bộ Công Thương công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử bao gồm:
– Danh sách các website TMĐT đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký;
– Danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT đã thực hiện thủ tục đăng ký;
– Danh sách website TMĐT vi phạm quy định của pháp luật;
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.
Quý khách hàng có thể xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về thương mại điện tử tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664