Untitled 2

Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử

Ngày 5/12/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT Quy định về quản lý website thương mại điện tử.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2015, thay thế cho Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/6/2013 quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.
Thông tư gồm có 33 điều chi thành 5 chương, quy định một số nội dung như:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về Thương mại điện tử quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tính nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;
Thông tư này áp dụng đối với:
– Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, cấp dịch vụ thương mại điện tử;
– Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
– Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử; Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;
Thông tư quy định việc quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội như sau:
– Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử;
– Thương nhân, tổ chức thiết lập mạng xã hội quy định tại điều trên phải thực hiện các trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật;
– Người bán trên các mạng xã hội theo quy định trên phải tuân thủ những quy định về trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
Thông tư cũng quy định đối tượng thông báo website TMĐT bán hàng bao gồm:
– Thương nhân;
– Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử;
– Cá nhân được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh;
Thông tư số còn có các quy định liên quan đến quy trình thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT và đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT như:
– Quy định về thời hạn phản hồi thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin;
– Quy định về việc xác nhận thông báo website TMĐT bán hàng và cấp biểu tượng xác nhận thông báo;
– Quy định về cập nhật thông tin thông báo;
– Quy định về đối tượng và phạm vi đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về việc thành lập công ty thương mại điện tử tại Việt Nam.


 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664