Untitled 2
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa

Khách hàng là một cá nhân có quốc tịch Việt Nam hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc thực hiện các thủ tục (i) thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trong nước thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa; và (ii) đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa cho doanh nghiệp mới thành lập (gọi chung là “Khách hàng”).

SBLaw là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn về đầu tư, tranh tụng, bất động sản, tư vấn thương mại, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp. S&B Law có đủ khả năng và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng về các vấn đề nêu trên theo quy định pháp luật Việt Nam.

1. Công việc thực hiện

SB Law đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ SBLaw dịch vụ tư vấn pháp luật về việc thực hiện các thủ tục (i) thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trong nước thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa; và (ii) đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa cho doanh nghiệp mới thành lập. Chi tiết nội dung dịch vụ nêu tại Điều 2 với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

2. Phạm vi tư vấn, phương thức và thời gian tư vấn

2.1       Phạm vi tư vấn:

2.1.1    Giai đoạn 1: Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp

           Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trong nước thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;

–           Chuẩn bị hồ sơ cần thiết;

           Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

           Đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình rà soát, xem xét đơn và cung cấp bản giải trình và/hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu;

           Cập nhật thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ đến Khách hàng;

–           Nhận và bàn giao cho Khách hàng toàn bộ kết quả của quá trình thực hiện bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Con dấu pháp nhân và Bố cáo về việc thành lập doanh nghiệp.

2.1.2    Giai đoạn 2: Thủ Tục Đăng Ký Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế Và Nội Địa

–           Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;

–           Chuẩn bị hồ sơ cần thiết;

–           Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

           Đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh và cấp Trung ương để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình rà soát, xem xét đơn và cung cấp bản giải trình và/hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu;

           Cập nhật thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ đến Khách hàng;

–           Nhận và bàn giao cho Khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa từ cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: Phạm vi dịch vụ của S&B Law không bao gồm việc thực hiện các thủ tục đăng ký kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

2.2       Phương thức tư vấn:

Soạn thảo, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho Khách hàng.

2.3       Thời hạn thực hiện:

2.3.1    Giai đoạn 1: Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp

–                     Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, S&B Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trong nước thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;

–                     Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và giấy tờ cần thiết từ Khách hàng, S&B Law sẽ gửi tới Khách hàng bộ hồ sơ để Khách hàng rà soát và ký xác nhận;

–                     Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu đã ký được cung cấp bởi Khách hàng, S&B Law sẽ nộp bộ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh;

–                     Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh, S&B Law sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

–                     Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, S&B Law sẽ nhận Con dấu pháp nhân và đăng tải thông tin về việc đăng ký kinh doanh lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

2.3.2    Giai đoạn 2: Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Từ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Công Ty Cổ Phần

           Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Con dấu pháp nhân, S&B Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;

–          Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết, S&B Law sẽ gửi tới Khách hàng bộ hồ sơ để Khách hàng rà soát và ký xác nhận;

–           Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu đã ký được cung cấp bởi Khách hàng, S&B Law sẽ nộp bộ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh;

–           Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;

–          Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;

–           Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả từ Tổng cục Du lịch; S&B Law sẽ bàn giao cho Khách hàng toàn bộ kết quả của quá trình thực hiện bao gồm: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa.

Lưu ý: Khung thời gian nêu trên được tính dựa trên thông tin ban đầu được cung cấp bởi khách hàng và tình trạng thực tế của thủ tục cấp phép tại thời điểm chuẩn bị Hợp đồng dịch vụ này. Thời gian thực thế có thể ngắn hơn hoặc dài hơn dự kiến. Trong trường hợp thủ tục cấp phép lâu hơn dự kiến, S&B Law sẽ cố gắng hết sức đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

3. Phí dịch vụ luật sư

–                 Phí dịch vụ tư vấn cho các công việc nêu tại Điều 2.1.1 Hợp đồng này là: 4.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)..

–                 Phí dịch vụ tư vấn cho các công việc nêu tại Điều 2.1.2 Hợp đồng này là 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng).

–                 Tổng phí dịch vụ cho các công việc nêu trên là: 29.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

–                 10% thuế Giá trị gia tăng (VAT) cụ thể là: 2.950.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

–                 Tổng phí dịch vụ cụ thể là: 32.450.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664