Untitled 2

Thủ tục đăng ký rút vốn và rút ngành nghề kinh doanh bất động sản

Câu hỏi:

Công ty mình là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở tại Hà Nội. Nay muốn rút vốn và rút ngành nghề kinh doanh bất động sản. SB LAW báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét, cân nhắc:

1.   TRÌNH TỰ THỦ TỤC

Theo yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi nhận định Khách hàng cần thực hiện lần lượt hai thủ tục, bao gồm: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp; và (2) Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư. Theo đó nội dung công việc sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ Thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với nội dung: thay đổi ngành, nghề kinh doanh và  giảm vốn điều lệ.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thanh tra doanh nghiệp, bao gồm: cử đoàn thanh tra xuống kiểm tra doanh nghiệp và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về góp vốn.

Bước 3: Sau khi nhận Quyết định xử phạt, Khách hàng sẽ tiến hành nộp phạt theo quy định. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận việc nộp phạt và tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Bước 4: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh, Khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư.

2.    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  • Đối với các thủ tục tại Điều 1 trên đây, SB Law sẽ thay mặt Khách hàng thực hiện các công việc tại Bước 1 và Bước 4. Đối với Bước 2 SB Law sẽ hỗ trợ Khách hàng trong phạm vi cho phép khi đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xuống kiểm tra doanh nghiệp. Việc nộp phạt theo Quyết định của Sở (Bước 3) sẽ do Khách hàng tự thực hiện.
  • Nội dung công việc cụ thể của SB Law đối với Bước 1 và Bước 4 như sau:
1.   Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

§     Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§     Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

§     Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§     Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

§     Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§     Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

 

2.   Thủ tục cấp phép:

§      Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§     Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§     Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

§     Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được giấy phép.

3.   Thủ tục sau cấp phép:

§      Bàn giao kết quả và tài liệu cho Khách hàng;

§      Công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử.

 

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 nêu trên là 80.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi triệu Việt Nam Đồng). (Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664