Untitled 2

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Câu hỏi:

Hiện tại, công ty mình đang có cổ đông phổ thông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần. Cho mình hỏi: Cổ đông này phải thực hiện những thủ tục gì để có thể chuyển nhượng?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Do cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần là cổ đông phổ thông (không phải là cổ đông sáng lập), vì vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty chị không cần thực hiện thủ tục đăng ký hay thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư.

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp này sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần tiến hành việc chuyển nhượng cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký với bên nhận chuyển nhượng (vui lòng tham khảo theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đính kèm dưới đây).

Bước 2: Sau khi bên nhận chuyển nhượng cổ phần thanh toán đầy đủ cho cổ đông chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng, các bên lập Biên bản Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng (vui lòng tham khảo theo Biên bản Thanh lý hợp đồng đính kèm dưới đây)

Bước 3: Căn cứ vào Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý, Công ty sẽ thực hiện việc ghi tên người nhận chuyển nhượng cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông với đầy đủ các thông tin sau: (i) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu đối với cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; (ii) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Lưu ý: Trường hợp cổ phiếu của người chuyển nhượng là cổ phiếu ghi danh, thì người chuyển nhượng phải gửi trả lại cho công ty cổ phiếu đó để công ty tiến hành hủy bỏ, và cấp cổ phiếu ghi danh mới cho người nhận chuyển nhượng.

Trường hợp cổ phiếu người chuyển nhượng không phải là cổ phiếu ghi danh, thì người chuyển nhượng chuyển cổ phiếu đó cho người nhận chuyển nhượng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664