Untitled 2
Thủ tục thay đổi cổ đông
co cau to chuc cong ty trach nhiem hai thanh vien tro len

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập do vi phạm nghĩa vụ góp vốn điều lệ

Doanh nghiệp hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi là công ty TNHH có 3 thành viên, do có một thành viên vi phạm nghĩa vụ góp vốn, vì vậy chúng tôi cần SBLAW tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập do vi phạm nghĩa vụ góp vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư?

Luật sư trả lời: SBLaw tại đây đề xuất hỗ trợ khách hàng trong trình tự, thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập do vi phạm nghĩa vụ góp vốn điều lệ. Phạm vi công việc trên như sau:

1) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thay đổi cổ đông sáng lập;

2) Hỗ trợ khách hàng soạn thảo/rà soát các văn bản cần thiết để tiến hành thủ tục nội bộ liên quan đến việc thay đổi cổ đông sáng lập;

3) Hỗ trợ khách hàng soạn thảo/rà soát các văn bản cần thiết để tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của khách hàng tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Câu hỏi: Nội quy lao động và Quy chế quản lý nội bộ công ty …

Chat Zalo: 0904340664