Untitled 2

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

Được điều chỉnh bởi các Luật số 27/2008/QH12, 70/2014/QH13, 71/2014/QH13, 106/2016/QH13, thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu, đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần điều tiết mạnh nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cũng giống như những loại thuế khác, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải đóng vãn được tính theo giá tính thuế nhân với thuế suất. Nhưng tùy vào từng loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất và giá tính thuế khác nhau. Đối với mức thuế suất, mức thấp nhất là 7% (Xăng E10), cao nhất là 75% (thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá từ 01/01/2019). Đối với mức giá tính thuế, phân biệt giữa hàng hóa do cơ sở tự sản xuất, hàng hóa gia công, hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm hay dịch vụ.

Để tìm hiểu chi tiết về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Quý khách có thể download các văn bản sau: 06_VBHN-VPQH_264492 và 106_2016_QH13.

Mời quý vị xem thêm tư vấn của luật sư SBLaw về  vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp start up:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664