Untitled 2
3d illustration of text 'web' with wrench and nuts

Công ty FDI có được phép đăng ký ngành nghề kinh doanh là “Sàn giao dịch thương mại điện tử” hay không?

Câu hỏi: Công ty FDI có được phép đăng ký ngành nghề kinh doanh là “Sàn giao dịch thương mại điện tử” hay không? Nếu được, thủ tục, trình tự và hồ sơ cơ bản gồm những bước, hồ sơ và trình tự thực hiện như thế nào?

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư SBLAW trả lời như sau:

Trong cam kết WTO cũng như trong AFAS, Việt Nam không cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mở sàn giao dịch thương mại điện tử.
Do vậy, cho phép hay không cho phép công ty FDI thực hiện mở sàn giao dịch điện tử hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chính phủ Việt Nam.
Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp FDI vẫn có khả năng xin phép mở sàn giao dịch thương mại điện tử. SB Law tự hào đã hỗ trợ thành công một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên xin phép thành công trong việc kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.
Để có cơ sở cung cấp bản đề xuất dịch vụ, doanh nghiệp vui lòng cho biết thêm thông tin về doanh nghiệp FDI có nhu cầu hoạt động kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, cụ thể:
– Hoạt động kinh doanh hiện thời của doanh nghiệp đó là gì?
– Vốn điều lệ đang là bao nhiêu? Đã góp đủ hay chưa?
– Chủ sở hữu hoặc cổ đông/thành viên của doanh nghiệp mang quốc tịch của quốc gia nào? Trong trường hợp chủ sở hữu. thành viên đầu tư thông qua doanh nghiệp tại thiên đường thuế, vui lòng cho biết tên thiên đường thuế.
– Khi mở sàn giao dịch thương mại điện tử, doanh nghiệp có hỗ trợ trung gian thanh toán cho KH hay không?
– Doanh nghiệp có trụ sở tại đâu?
Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về việc thành lập công ty thương mại điện tử tịa Việt Nam.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664