Untitled 2
tư vấn về luật bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp khi nào?

Theo Điều 14 Nghị định 42/2014/NĐ-CP các tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp trong các trường hợp sau:

Thứ nhất giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp ,giấy chứng nhận đầu tư bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

Thứ hai,hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận  đăng kí hoạt đông bán hàng đa cấp có thông tin gian dối.

Thứ ba ,doanh nghiệp bị xử phạt về một số hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 5 , Nghị định này trong quá trình tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ năm, doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ sáu ,doanh nghiệp tạm dừng hoạt động bán hàng đa cấp trong 12 tháng liên tục.

Thứ bảy, doanh nghiệp giải thể phá sản theo quy định của pháp luật.

Đồng thời ,cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp đó bị thu hồi giấy chứng nhận giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp theo Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều này.

Các bạn có thể dowload văn bản cụ thể ở đường link nghị định 42/2014 NĐ-CP của chính phủ về hoạt động bán hàng đa cấp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664