Untitled 2
phá sản

Tòa án quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp thì doanh nghiệp có bị coi là lâm vào tình trạng phá sản hay không?

Câu hỏi: Doanh nghiệp bị đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản có bị coi là lâm vào tình trạng phá sản hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn khi các chủ nợ có yêu cầu thì được coi là lâm vào tình trạng phá sản.

Khoản 1 điều 86 Luật phá sản 2014 quy định như sau:

“1. Kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.”

Theo quy định trên, Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán. Như vậy, doanh nghiệp bị đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản không bị coi là lâm vào tình trạng phá sản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý phá sản TCTD theo Luật phá sản 2014

Luật Phá sản 2014 đã khắc phục bất cập trước đây, quy định rõ hơn về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với TCTD[...]

Chat Zalo: 0904340664