Untitled 2
lao động

Chi trả trợ cấp mất việc vì lí do thay đổi cơ cấu, công nghệ

Câu hỏi: Tôi vào làm việc cho công ty X được 3 tháng. Nay do làm ăn thua lỗ, nên công ty muốn cắt giảm 200 nhân viên bao gồm cả tôi với lí do thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có được chi trả trợ cấp mất việc làm hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lí do kinh tế như sau:

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

  1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động.”

Như vậy, căn cứ vào 2 quy định trên, bạn không đủ điều kiện được chi trả trợ cấp mất việc bởi bạn mới chỉ làm ở công ty X được 03 tháng. Mà theo quy định của pháp luật thì bạn phải làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên mới được trả trợ cấp mất việc theo quy định tại Điều 44 BLLĐ 2012.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664