Untitled 2

Trong thời kỳ hôn nhân có được chia tài sản chung không?

Câu hỏi: Tôi là Vân. Hiện tôi và chồng tôi xảy ra 1 chút tranh chấp, không đến mức li hôn nhưng chúng tôi muốn chia tài sản. Xin hỏi, nếu chúng tôi không ly hôn thì có được chia tài sản chung không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì trong thời kỳ hôn nhân bạn và chồng hoàn toàn có thể chia 1 phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Việc chia tài sản sẽ do 2 bạn thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân phải được lập bằng văn bản và được công chứng theo yêu cầu của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664