Untitled 2

Chồng có phải trả nợ khi vợ vay tiền dùng cho việc kinh doanh của 2 vợ chồng?

Câu hỏi: Tôi và chồng cùng kinh doanh, 2 vợ chồng chúng tôi thỏa thuận sẽ vay tiền các anh chị bên ngoại tức là anh chị của tôi và tôi là người đứng ra vay tiền. Đến khi kinh doanh thua lỗ, chồng tôi có bảo ai vay người đó trả. Xin hỏi, trong trường hợp này chồng tôi có phải cùng tôi để trả nợ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về trách nhiệm liên đới của vợ chồng:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Theo đó, Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo q”.

Như vậy,  căn cứ vào quy định của pháp luật thì việc vợ chồng bạn kinh doanh chung và bạn là người đứng ra để vay tiền dùng cho việc kinh doanh đã được 2 vợ chồng thỏa thuận với nhau. Cho nên khi kinh doanh thua lỗ, đến hạn trả nợ thì 2 vợ chồng đều có trách nhiệm phải trả nợ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về trách nhiệm liên đới của 2 vợ chồng trong kinh doanh chung.

Tư vấn luật – Quy định về mang thai hộ. Ngày 1/1/2015, luật hôn nhân và gia đình mới sẽ phát sinh hiệu lực, trong luật mới, có rất nhiều quy định mới trong đó có quy định về vấn đề mang thai hộ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664