Untitled 2
ddieu kien giai the doanh nghiep

Trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Luật sư có thể cho chúng tôi biết về  các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014?

 

Luật sư trả lời:Trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp trong giai đoạn giải thể .

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch  và  hợp pháp theo quy định của pháp luật. Luật doanh nghiệp quy định:

Các trường hợp và điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a)Kết thúc thời hạn  hoạt động đã  ghi trong Điều lệ công ty  mà không có quyết định ra hạn;

b)Theo quyết định của chủ doanh nghiệp  đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả những thành viên hợp danh  đối với công ty hợp danh , của Hội đông thành viên, chủ sở hữu công ty  đối với công ty trách nhiệm hữu hạn , của Đại hội  đồng cổ đông  đối với công ty cổ phần

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiếu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng  liên tục  mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d )Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi  đảm bảo  thanh toán hết các khoản nợ  và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình  giải quyết tranh chấp  tại Tòa án  hoặc cơ quan trọng tài. Người  quản lý  có liên quan  và doanh nghiệp  quy định  tại  điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới  chịu trách nhiệm  về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, trên đây là những lưu ý đặc biệt quan trọng về những  trường hợp và điều kiện  giải thể doanh nghiệp đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải nắm chắc để có những chiến thuận lợi thế trong kinh doanh.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664