Untitled 2

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả đối với logo và định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, muốn công ty luật SBLAW tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền  đối với các logo của công ty và định giá tài sản trí tuệ đối với bản quyền.

Trả lời: Liên quan đến việc đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và định giá tài sản sở hữu trí tuệ để góp vốn, SBLAW xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ:

 1. Công việc thực hiện

SBLAW có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ việc đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho hình thức thể hiện các logo của Quý Công ty tại Cục Bản quyền tác giả, bao gồm các công việc sau đây:

–  Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.

–  Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.

– Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày SBLAW nộp hồ sơ hợp lệ.

 1. Chi phí thực hiện công việc

Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính cụ thể như sau:

Công việc thực hiện Phí (VND)
Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 01 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho hình thức thể hiện 01 logo 4.000.000

 

5% VAT: 200.000
Tổng tiền:

Bằng chữ:

4.200.000

 Bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẵn

Ghi chú:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, đã bao gồm 5% VAT

 1. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

3.1. Doanh nghiệp cần cung cấp

 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (có công chứng chứng thực của xã phường trong thời hạn 06 tháng)
 • 02 bản sao CMT của tác giả hoặc đồng tác giả
 • Hợp đồng thuê thiết kế (trong trường hợp thuê đơn vị khác thiết kế)
 • Bản in tác phẩm

3.2. SBLAW chuẩn bị

 • 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ của Chủ sở hữu cho tác giả (Trong trường hợp nhân viên làm theo Quyết định của Công ty);
 • 02 bản giấy cam đoan của tác giả hoặc đồng tác giả;
 • 02 bản hợp đồng ủy quyền ký và đóng dấu giữa SBLAW với doanh nghiệp;
 • Hợp đồng thuê sáng tạo tác phẩm (Trong trường hợp Chủ sở hữu thuê một bên khác thiết kế và hưởng thù lao)
 • 02 Tờ khai nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền

B. ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

 1. Các yếu tố để định giá

Khi đánh giá giá trị, định giá tài sản SHTT, thông thường doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố sau đây của tài sản:

– Phạm vi và điểm mạnh của yêu cầu bảo hộ của đối tượng SHTT

– Độ khó để xâm phạm quyền SHTT của đối tượng SHTT=

 1. Phương pháp định giá

Trong trường hợp này, phương pháp để định giá là phương pháp dựa vào chi phí. Theo đó, Quý Công ty sẽ phải cung cấp các tài liệu liên quan tương ứng với giá trị mỗi tác phẩm mà Quý Công ty dự tính tính từ thời điểm bắt đầu cho tới thời điểm được cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới việc thiết kế
 • Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới chi phí quảng cáo
 • Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới chi phí đăng ký nhãn hiệu…
 1. Chi phí thực hiện công việc

Chi phí thực hiện tư vấn thẩm định giá tài sản sở hữu trí tuệ sẽ là 10.000.000 đồng (đã bao gồm 5% VAT)

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664