Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Tây Ban Nha, Đức, Ý

0
194

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Tây Ban Nha, Đức, Ý

Luật sư trả lời: Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước Tây Ban Nha, Đức, Ý như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

1.Dịch vụ của SBLAW

Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.


2.Thông tin nhãn hiệu đăng ký và chi phí đăng ký

 2.1. Thông tin nhãn hiệu

 Qua trao đổi chúng tôi được biết Quý Công ty có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu dưới đây:

Nhãn hiệu Nhóm Quốc gia đăng ký
Đen trắng và hình Nhóm 35 Tây Ban Nha, Đức, Ý

 2.2. Chi phí thực hiện công việc

 Tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn:

Để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Công ty, SB Law đề nghị Quý Công ty nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.

Ưu điểm:

Đánh giá chính xác đến 80-85% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp Quý Công ty cũng như SB Law có thể ước lượng được khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu tại từng quốc gia. Giả sử trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công không cao, SB Law sẽ cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn để có thể nâng cao khả năng đăng ký thành công. Trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công cao thì việc nộp đơn lúc đó rất AN TOÀN và CHỦ ĐỘNG (giống như ngồi trên tàu và đã biết đích đến ở đâu). Nếu không tiến hành việc tra cứu thì giống như việc chúng ta phải mua vé (chi phí của việc nộp đơn), ngồi lên tàu và đi suốt cả quá trình dài (thời gian đăng ký của từng quốc gia) để rồi cuối cùng là mình có về được đích hay không hay sẽ ra sao nữa? Không những thế nếu vào lúc đó chúng ta muốn xoay chuyển tình thế thì lại phải nộp đơn lại từ đầu , v.v.v. lại một lần chi phí nữa và lại một khoảng thời gian nữa – rất ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CŨNG NHƯ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG MỚI của Quý Công ty.

 

2.2.1. Tra cứu nhãn hiệu tại Tây Ban Nha, Đức và Ý

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm

 

TT Quốc gia đăng ký Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)
Phí dịch vụ của SB (USD)
1 Tây Ban Nha 200 100.00
2 Đức 200 100.00
3 Ý 200 100.00
Cộng (1-3) 600.00 300.00
Phí ngân hàng (03 quốc gia) 30.00 x 3 = 90.00
Phí chuyển tài liệu (03 quốc gia) 30.00 x 3 = 90.00
Tổng USD 1,080.00
Tỉ giá (18/05/2016) 22,330
Tổng VNĐ 24,116,400
5% VAT 1,205,820
TỔNG CỘNG

Bằng chữ

25,322,000

Hai lăm triệu ba trăm hai hai nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng, phí chuyển tài liệu và 5%VAT

 

2.2.2 Đăng ký nhãn hiệu tại Tây Ban Nha, Đức và Ý

 

Đối với các nước Tây Ban Nha, Đức và Ý chúng tôi có thể tiến hành việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo 2 hình thức: Nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia hoặc qua hệ thống Madrid.

 

2.2.2.1 Đăng ký trục tiếp tại từng quốc gia

 

Đăng ký 01 nhãn hiệu/01 nhóm

 

TT Quốc gia đăng ký Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)
Phí dịch vụ của SB (USD)
1 Tây Ban Nha 680.00 250.00
2 Đức 930.00 250.00
3 Ý 850.00 250.00
Cộng (1-3) 2,460.00 750.00
Phí ngân hàng (03 quốc gia) 30.00 x 3 = 90.00
Phí chuyển tài liệu (03 quốc gia) 30.00 x 3 = 90.00
Tổng USD 3,390.00
Tỉ giá (18/05/2016) 22,330
Tổng VNĐ 75,698,000
5% VAT 3,785,000
TỔNG CỘNG

Bằng chữ

79,484,000

Bảy chín triệu bốn trăm tám tư nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

2.2.2.2 Đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid

 

Ưu điểm của việc nộp đơn thông qua Hệ thống Madrid đó là thông qua một đơn duy nhất người nộp đơn có thể đồng thời tiến hành được việc nộp đơn tại các quốc gia trong Hệ thống Madrid. Giả sử vào thời điểm hiện tại, Quý Công ty mới chỉ quan tâm Tây Ban Nha, Đức và Ý (những quốc gia này đều là thành viên của hệ thống Madrid) nhưng trong tương lai khi Quý Công ty quan tâm tới các quốc gia khác vẫn nằm trong hệ thống thì chỉ cần có yêu cầu chỉ định tiếp vào từng quốc gia tương ứng. Việc nộp đơn qua hệ thống Madrid giúp tiết kiệm chi phí rất lớn so với việc nộp đơn trực tiếp.

 

Để đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid, Quý Công ty cần thực hiện các bước sau:

 

 • Bước 1: Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (nhãn hiệu của Qúy Công ty đã được bảo hộ nên không cần thực hiện bước này)
 • Bước 2: Đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid chỉ định tại Tây Ban Nha, Đức và Ý

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu/01 nhóm qua hệ thống Madrid

 

STT Quốc gia và

Vùng lãnh thổ

Phí nhà nước

(CHF)

Phí dịch vụ

(CHF)

Tổng

(CHF)

I Phí cơ bản trả cho WIPO (nhãn hiệu đen trắng) 653.00 750.00 1,503.00
Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam 100.00
III Phí chỉ định các nước thành viên 300.00 300.00 600.00
1 Tây Ban Nha 100.00 100.00 200.00
II Đức 100.00 100.00 200.00
III Ý 100.00 100.00 200.00
Phí ngân hàng (03 quốc gia) 30.00 x 3 = 90.00
Phí chuyển tài liệu (03 quốc gia) 50.00 x 3 = 150.00
Tổng CHF 2,343.00
TỶ GIÁ CHF (17/05/2016) 22,900
Tổng VNĐ 53,654,700
5% VAT 2,682,735
TỔNG VND

Bằng chữ

56,338,000

Năm sáu triệu ba trăm ba mươi tám nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

2.3 Tổng chi phi và thời gian thực hiện công việc (đã bao gồm 5% VAT)

 

 

2.3.1, Đăng ký trực tiếp

Thời gian thực hiện

 

Quốc gia Công việc thực hiện
Tra cứu nhãn hiệu Đăng ký nhãn hiệu
Tây Ban Nha 10-20 ngày 06 – 08 tháng
Đức 10-20 ngày 08 – 10 tháng
Ý 10-20 ngày 14 – 20 tháng

 

Tổng chi phí

 

Công việc thực hiện Thời gian
Tra cứu nhãn hiệu 25,322,000
Đăng ký nhãn hiệu 79,484,000
Tổng cộng

Bằng chữ

104,806,000

Một trăm linh bốn triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng

 

 

2.3.2, Đăng ký qua hệ thống Madrid

Thời gian thực hiện

 

Quốc gia Công việc thực hiện
Tra cứu nhãn hiệu Đăng ký nhãn hiệu
Tây Ban Nha 10-20 ngày 18 – 21 tháng
Đức 10-20 ngày
Ý 10-20 ngày

 

Tổng chi phí

 

Công việc thực hiện Chi phí thực hiện
Tra cứu nhãn hiệu 25,322,000
Đăng ký nhãn hiệu 56,338,000
Tổng cộng

Bằng chữ

81,660,000

Tám mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng

 

2.3.2, So sánh chi phí 2 hình thức đăng ký nhãn hiệu

 

Đăng ký trực tiếp Đăng ký qua hệ thống Madrid
104,806,000

Một trăm linh bốn triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng

81,660,000

Tám mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng

 1. Qui trình đăng ký nhãn hiệu

 

Qui trình đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua các giai đoạn (i) thẩm định hình thức Đơn, (ii) thẩm định nội dung đơn (xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật định hay không) và (iii) công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp và (iv) cấp bằng.

 

 1. Tài liệu nộp đơn

 

 • Tên đầy đủ, địa chỉ của chủ đơn
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đơn
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký (Quý công ty đã cung cấp)
 • Danh sách sản phẩm/dịch vụ (Quý công ty đã cung cấp)
 • Giấy ủy quyền công chứng (theo mẫu của SBLAW và SBLAW sẽ tiến hành công chứng)