Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở các nước Việt Nam, Campuchia

0
201

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở các nước Việt Nam, Campuchia

Luật sư trả lời: Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước Việt Nam, Campuchia như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

1.Dịch vụ của SBLAW

Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.


2.Thông tin nhãn hiệu đăng ký và chi phí đăng ký

Nhãn hiệu Nhóm Quốc gia đăng ký
Đen trắng và hình Nhóm 09: Mũ bảo hiểm Việt Nam, Campuchia

 

Tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn:

Để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Công ty, SB Law đề nghị Quý Công ty nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.

 Ưu điểm:

 Đánh giá chính xác đến 80-85% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp Quý Công ty cũng như SB Law có thể ước lượng được khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu tại từng quốc gia. Giả sử trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công không cao, SB Law sẽ cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn để có thể nâng cao khả năng đăng ký thành công. Trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công cao thì việc nộp đơn lúc đó rất AN TOÀN và CHỦ ĐỘNG (giống như ngồi trên tàu và đã biết đích đến ở đâu). Nếu không tiến hành việc tra cứu thì giống như việc chúng ta phải mua vé (chi phí của việc nộp đơn), ngồi lên tàu và đi suốt cả quá trình dài (thời gian đăng ký của từng quốc gia) để rồi cuối cùng là mình có về được đích hay không hay sẽ ra sao nữa? Không những thế nếu vào lúc đó chúng ta muốn xoay chuyển tình thế thì lại phải nộp đơn lại từ đầu , v.v.v. lại một lần chi phí nữa và lại một khoảng thời gian nữa – rất ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CŨNG NHƯ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG MỚI của Quý Công ty.

 2.1, Chi phí tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

 Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm

Nội dung công việc Phí Nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm dịch vụ trước khi nộp đơn 1,000,000
5% VAT 50,000
Tổng cộng

Bằng chữ

1,050,000

Một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm

Nội dung công việc Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đầu tiên (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng) 1,020,000 2,480,000
Tổng (các số in đậm) 3,500,000
5%VAT 175,000
Tổng cộng:

Bằng chữ:

3,675,000

Ba triệu sáutr ăm bảy mươi lăm nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

2.2, Chi phí tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm

 

Nội dung công việc Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)
Phí dịch vụ của SB (USD)
Phí tra cứu khả năng bảo hộ 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trước ki nộp đơn 150.00 100.00
Phí ngân hàng 30.00
Phí chuyển tài liệu 30.00
Tổng USD 310.00
Tỉ giá (29/04/2016) 22,330
Tổng VNĐ 6,922,300
5% VAT 346,115
TỔNG CỘNG 7,269,000

Bảy triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm

 

Nội dung công việc Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)
Phí dịch vụ của SB (USD)
Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm 250.00 200.00
Phí ngân hàng 30.00
Phí chuyển tài liệu 30.00
Tổng USD 510.00
Tỉ giá (a/a/a) 22,330
Tổng VNĐ 11,388,300
5% VAT 569,415
TỔNG CỘNG 11,958,000

Mười một triệu chín trăm năm mươi tám nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; phí ngân hàng, phí chuyển tài liệu không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

 1. Qui trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thực hiện

 

3.1. Qui trình đăng ký nhãn hiệu

 

Tại hầu hết các nước chỉ định, qui trình đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua các giai đoạn (i) thẩm định hình thức Đơn, (ii) thẩm định nội dung đơn (xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật định hay không) và (iii) công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp và (iv) cấp bằng.

 

3.2 Thời gian thực hiện công việc tại từng quốc gia

 

Quốc gia Tra cứu Đăng ký
Việt Nam 10-20 ngày làm việc 10-12 tháng
Campuchia 10-20 ngày làm việc 10-12 tháng

 

 1. Tài liệu nộp đơn

 

 • Tên đầy đủ, địa chỉ của chủ đơn (đã cung cấp)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đơn
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký (bản mềm-đã cung cấp)
 • Danh sách sản phẩm/dịch vụ (đã cung cấp)
 • Giấy ủy quyền công chứng (theo mẫu của SBLAW – SBLAW sẽ thực hiện thủ tục công chứng)