Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế

0
186

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp muốn được tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế

Luật sư trả lời: Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand, như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

1.Dịch vụ của SBLAW

Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

2.Thông tin nhãn hiệu và chi phí thực hiện công việc

 2.1. Thông tin nhãn hiệu

Qua trao đổi, chúng tôi được biết Quý công ty dự định đăng ký nhãn hiệu với thông tin chi tiết như sau:

 

Nhãn hiệu Nhóm Quốc tra đăng ký
Nhãn hiệu chữ, hình 39, 41 Việt Nam, Trung Quốc, New Zealand,

Thái Lan, Malaysia, Mỹ

2.2. Chi phí thực hiện công việc

 

Tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn:

 

Để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Công ty, SB Law đề nghị Quý Công ty nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.

 

Ưu điểm:

 

Đánh giá chính xác đến 80-85% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp Quý Công ty cũng như SB Law có thể ước lượng được khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu tại từng quốc gia. Giả sử trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công không cao, SB Law sẽ cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn để có thể nâng cao khả năng đăng ký thành công. Trong trường hợp kết quả tra cứu thể hiện khả năng thành công cao thì việc nộp đơn lúc đó rất AN TOÀN và CHỦ ĐỘNG (giống như ngồi trên tàu và đã biết đích đến ở đâu). Nếu không tiến hành việc tra cứu thì giống như việc chúng ta phải mua vé (chi phí của việc nộp đơn), ngồi lên tàu và đi suốt cả quá trình dài (thời gian đăng ký của từng quốc gia) để rồi cuối cùng là mình có về được đích hay không hay sẽ ra sao nữa? Không những thế nếu vào lúc đó chúng ta muốn xoay chuyển tình thế thì lại phải nộp đơn lại từ đầu , v.v.v. lại một lần chi phí nữa và lại một khoảng thời gian nữa – rất ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CŨNG NHƯ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG MỚI của Quý Công ty.

 

2.2.1. Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ

 

Nội dung công việc Phí Nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 02 nhóm dịch vụ trước khi nộp đơn 1,000,000 x 2

= 2,000,000

5% VAT 100,000
Tổng cộng

Bằng chữ

2,100,000

Hai triệu m ột trăm nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ

 

Nội dung công việc Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

1.   Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đầu tiên (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng) 1,020,000 2,480,000
2.   Phí đăng ký 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong thứ hai (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng) 640,000 2,360,000
3.   Phí đăng ký sản phẩm/dịch vụ thứ bảy trở lên trong một nhóm 114,000 186,000
Tổng (các số in đậm) 6,500,000
5%VAT 325,000
Tổng cộng:

Bằng chữ:

6,825,000

Sáu triệu tám trăm hai lăm nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có), Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

2.2. Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, Thái lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/02 nhóm

 

TT Quốc gia đăng ký Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)
Phí dịch vụ của SB (USD)
1 Trung Quốc 380.00 x 2

= 760.00

180.00
2 Thái Lan 380.00 x 2

= 760.00

180.00
3 Malaysia 200.00 x 2

= 400.00

180.00
4 Mỹ 600.00 x 2

= 1,200.00

180.00
5 New Zealand 230.00 x 2

= 460.00

180.00
Cộng (1-5) 3,580.00 900.00
Phí ngân hàng (05 quốc gia) 35.00 x 5 = 175.00
Phí chuyển tài liệu (05 quốc gia) 35.00 x 5 = 175.00
Tổng USD 4,830.00
Tỉ giá (20/05/2016) 22,340
Tổng VNĐ 107,902,200
5% VAT 5,395,110
TỔNG CỘNG

Bằng chữ

113,297,000

Một trăm mười ba triệu hai trăm chín bảy nghìn đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu.

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu/02 nhóm

 

TT Quốc gia đăng ký Lệ phí trả cho
Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)
Phí dịch vụ của SB (USD)
1 Trung Quốc 1,200.00 350.00
2 Thái Lan 1,500.00 350.00
3 Malaysia 1,500.00 350.00
4 Mỹ 1,800.00 350.00
5 New Zealand 1,100.00 350.00
Cộng (1-5) 7,100.00 1,750.00
Phí ngân hàng (05 quốc gia) 35.00 x 5 = 175.00
Phí chuyển tài liệu (05 quốc gia) 35.00 x 5 = 175.00
Tổng USD 9,200.00
Tỉ giá (20/05/2016) 22,340
Tổng VNĐ 205,528,000
5% VAT 10,276,400
TỔNG CỘNG

Bằng chữ

215,804,000

Hai trăm mười lăm triệu tám trăm linh tư nghìn đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu, phí công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự; không bao gồm các loại phí phát sinh nếu đơn bị thiếu sót về mặt hình thức, bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

2.3. Tổng chi phí thực hiện công việc

 

Chi phí thực hiện

 

Quốc gia Chi tiết công việc Chi phí
Việt Nam Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu 2,100,000
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 6,825,000
Việt Nam, Trung Quốc, New Zealand, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu 113,297,000
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 215,804,000
Tổng cộng

Bằng chữ

338,026,000

Ba trăm ba tám nghìn không trăm hai sáu nghìn đồng

 

3.Qui trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thực hiện

 

3.1. Qui trình đăng ký nhãn hiệu

 

Tại hầu hết các nước chỉ định, qui trình đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua các giai đoạn (i) thẩm định hình thức Đơn, (ii) thẩm định nội dung đơn (xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật định hay không) và (iii) công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp và (iv) cấp bằng.

 

3.2 Thời gian thực hiện công việc tại từng quốc gia

 

Quốc gia Tra cứu Đăng ký
Việt Nam 07-15 ngày làm việc 09-12 tháng
Trung Quốc 10-20 ngày làm việc 18-21 tháng
Thái Lan 10-20 ngày làm việc 14-18 tháng
Malaysia 07-15 ngày làm việc 12-16 tháng
Mỹ 10-20 ngày làm việc 12-14 tháng
New Zealand 15-20 ngày làm việc 12-14 tháng

4.Tài liệu nộp đơn

Các tài liệu chung cần cung cấp:  

 • Tên đầy đủ, địa chỉ của chủ đơn (đã cung cấp)
 • 06 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đơn
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký (bản mềm)
 • Danh sách sản phẩm/dịch vụ (đã cung cấp)
 • Giấy ủy quyền công chứng (theo mẫu của SBLAW – SBLAW sẽ thực hiện thủ tục công chứng)

Các tài liệu cần chuẩn bị thêm tại các quốc gia

 • Thái Lan: Giấy ủy quyền công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu của SBLAW- SBLAW sẽ thực hiện thủ tục công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Mỹ: Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu (theo mẫu của SBLAW)

Trên đây là báo giá của chúng tôi cho dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, New Zealand. Nếu có vấn đề gì cần phải làm rõ, Quý Công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty và mong sớm nhận được hồi âm.