Untitled 2
Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác mỏ

Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác mỏ

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp khai khoáng và cần SBLAW tư vấn và báo giá Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác mỏ

Luật sư trả lời: Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi về  tham gia đệ trình đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật cho gói dịch hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác mỏ được dự kiến ký kết giữa Quý Khách hàng và một đối tác trong nước

Tại đây, Công ty Luật TNHH S&B (sau đây được gọi tắt là S&B Law) khẳng định, chúng tôi có đầy đủ chức năng và khả năng để tham gia gói dịch vụ tư vấn pháp luật nêu trên cho Quý Khách hàng.

 1. Phạm vi thực hiện dịch vụ:
 • Thông báo cho Quý Khách hàng các văn kiện, tài liệu và thông tin cần thiết phải chuẩn bị để phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ;
 • Thông báo với Quý Khách hàng trong trường hợp trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và các quy định pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện dịch vụ, SBLaw phát hiện những tố rủi ro đáng kể đối với việc thực hiện giao dịch (nếu có);
 • Phối hợp với Quý Khách hàng để thảo luận về việc điều chỉnh nội dung của dự thảo Hợp đồng;
 • Hoàn thiện dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến đóng góp của Quý Khách hàng;
 1. Thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Phụ lục 1 của Bản đề xuất dịch vụ này, SBLaw sẽ gửi tới Quý Khách hàng Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác mỏ trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng.

 1. Giới hạn trách nhiệm

SBLaw được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm bồi thường thiệt hại và/phạt hợp đồng từ các khiếu kiện, khiếu nại phát sinh từ các sự kiện khách quan phát sinh không do lỗi của SBLaw, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện sau đây:

 • Quý Khách hàng điều chỉnh và/hoặc chấp nhận đề nghị điều chỉnh nội dung dự thảo hợp đồng không thông qua ý kiến tư vấn của SBLaw;
 • Tài liệu, thông tin được do Quý Khách hàng cung cấp cho SBLaw không đảm bảo yêu cầu về tính trung thực, chính xác;
 • Các quy định pháp luật điều chỉnh về các vấn đề liên quan có sự thay đổi so với thời điểm SBLaw thực hiện dịch vụ theo quy định tại Mục 2 của Bản đề xuất này;
 • Phía đối tác cố tình vi phạm hợp đồng và/hoặc từ chối ký kết hợp đồng do không chấp thuận các phương án đàm phán của Quý Khách hàng.
 1. Chi phí thực hiện dịch vụ

Chi phí dịch vụ để SBLaw hoàn thành công việc quy định tại Mục 2 trong thời hạn quy định tại Mục 3 của Bản đề xuất này là 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu Việt Nam Đồng). Phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT và chi phí đi lại, ăn ở của Luật sư ngoài phạm vi thành phố Hà Nội.

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP

 

STT Tên tài liệu Số lượng
01. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Quý Khách hàng 01 bản sao
02. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đối tác 01 bản sao
03. Điều lệ Công ty của Đối tác 01 bản sao
04. Giấy phép khai thác mỏ 01 bản sao
05. Giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu mỏ 01 bản sao

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664