Untitled 2
Tu-van-hop-dong-phan-mem

Tư vấn hợp đồng phần mềm

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, chuyên tiến hành gia công các phần mềm cho các đối tác quốc tế. Chúng tôi có ký kết hợp đồng với các đối tác này, vậy cho chúng tôi hỏi:

1. Hợp đồng có cần bổ sung thêm điều khoản nảo để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng.

2. Hợp đồng đã đáp ứng được các yêu cầu về luật trong nước cũng như quốc tế.

3. Do chúng tôi có khách hàng ở nhiều nước khác nhau. Như vậy chúng tôi có phải làm hợp đồng riêng để phù hợp cho từng nước không? Hay là mình sẽ làm một mẫu chuẩn thôi.

Xin báo phí tư vấn hợp đồng nêu trên.

Luật sư trả lời: SBLAW có thể hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn hợp đồng với nội dung sau:

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi cho rằng, Quý Khách hàng nên áp dụng một mẫu hợp đồng duy nhất dành cho tất cả các Khách hàng của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến công việc nêu trên như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Rà soát hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm:

Rà soát và hoàn thiện mẫu hợp đồng bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của Quý Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng sửa đổi;

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 04 lần) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc nêu trên trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ

– Phí dịch vụ rà soát mẫu Hợp đồng là: 20.000.000 VNĐ/hợp đồng (Hai mươi triệu đồng).

– VAT (10%): 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

– Tổng phí dịch vụ: 22.000.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu đồng)

– Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu sửa đổi và hoàn thiện hợp đồng và vượt quá 04 lần, phí dịch vụ cho giờ làm việc phát sinh thêm là 1.650.000VNĐ (Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng);

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664