Tư vấn lập dự án đầu tư

0
84

Tư vấn lập dự án đầu tư là một trong những lĩnh vực mà các luật sư của S&B Law có rất nhiều kinh nghiệm.

Luật sư của chúng tôi đại diện và tư vấn lập dự án đầu tư cho nhiều tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam như IBM, HTC và hàng loạt các dự án vừa và nhỏ khác của nhà đầu tư.

Theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài khi lần đầu vào Việt Nam đầu tư phải có dự án đầu tư.

Vì vậy, các luật sư của S&B Law sẽ làm việc và tư vấn trực tiếp cho nhà đầu tư thực hiện các công việc sau liên quan tới dự án đầu tư:

  • Tư vấn và đánh giá tính khả thi của dự án bằng việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (FS);
  • Tư vấn để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…; và các hình thức khác theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam
  • Tư vấn và tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài),
  • Tư vấn và tiến hành thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp và khu chế xuất, khu công nghệ cao, tư vấn xin giấy phép xây dựng, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, đảm bảo dự án hoạt động tại Việt Nam đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư.
  • Tư vấn về ưu đãi đầu tư, đặc biệt là các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT.