Untitled 2
Dự án đầu tư

Tư vấn liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư

Câu hỏi 23. Nếu nhà đầu tư thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư, thì ngoài chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư, tổ chức đó có phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư không?

Trả lời:

Tôi cho rằng chủ đầu tư và tổ chức mà bạn nêu sẽ phải ký hợp đồng cho việc thuê quản lý như bạn nói. Thế nên, tổ chức đó sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi các công việc mà chủ đầu tư thuê họ làm, chứ không phải chịu trách nhiệm liên đới với chủ đầu tư về hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bị cáo không có mặt tại phiên tòa thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Em tôi đánh người bị người ta kiện nhưng rồi bỏ trốn, đến …

Chat Zalo: 0904340664