Untitled 2
Công chứng hợp đồng

Hậu quả của hợp đồng giao dịch bất động sản không công chứng

Câu hỏi: Hợp đồng giao dịch bất động sản không công chứng, chứng thực có hiệu lực không? Hậu quả pháp lý nếu hợp đồng giao dịch bất động sản không thực hiện công chứng, chứng thực là gì?

Trả lời: Hiện nay, luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có quy định chỉ một số loại hợp đồng nhất định mới phải công chứng, chứng thực.

Còn một số loại hợp đồng lien quan tới bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ trường hợp các bên có yêu cầu.

Đối với những loại hợp đồng mà pháp luật yêu cầu phải có công chứng, chứng thực mà các bên không công chứng, chứng thực thì có hậu quả là hợp đồng sẽ vô hiệu về mặt hình thức.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664