Untitled 2
tư vấn luật về đăng ký kết hôn

Tư vấn luật về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh.

Khách hàng hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài căn cứ theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong đó, các bên trong quan hệ hôn nhân đáp ứng các điều kiện chung như sau:

+         Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

+         Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

+         Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

SBLaw đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ SB Law dịch vụ tư vấn pháp luật về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam có liên quan (sau đây gọi chung là “cơ quan nhà nước có thẩm quyền”).

Phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện

Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam giữa một bên là Ông […], quốc tịch […], passport số […], địa chỉ thường trú tại […] và một bên là Bà […], quốc tịch […], passport số […], địa chỉ thường trú tại […] (sau đây gọi là “Các Bên”);

Hướng dẫn Các Bên chuẩn bị các tài liệu cần thiết và hợp lệ cho thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Dự thảo các văn bản cần thiết theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hỗ trợ Các Bên làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm các giai đoạn sau đây:

(i)Giai đoạn nộp hồ sơ đăng ký: chuẩn bị hồ sơ, phiên dịch và hướng dẫn Các Bên nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Giai đoạn phỏng vấn trực tiếp: hướng dẫn, phiên dịch và hỗ trợ Các Bên trong buổi phỏng vấn tại trụ sở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện phỏng vấn lại, SBLaw chỉ hỗ trợ Các Bên tối đa 02 lần phỏng vấn tiếp theo;

(ii) Giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn: hướng dẫn, phiên dịch và hỗ trợ Các Bên thực hiện Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được tổ chức tại trụ sở Sở Tư pháp cho đến khi Các Bên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Thời hạn thực hiện:

Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, SB Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết cho việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và giấy tờ cần thiết từ Các Bên, SB Law sẽ gửi tới Các Bên bộ hồ sơ để Các Bên rà soát và ký xác nhận hợp lệ;

Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký hợp lệ bởi Các Bên, SB Law sẽ hướng dẫn Các Bên nộp bộ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SB Law sẽ hướng dẫn Các Bên thực hiện giai đoạn phỏng vấn tại trụ sở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện phỏng vấn là 01 ngày làm việc hoặc một thời gian ngắn hơn tùy thuộc vào nội dung phỏng vấn cung cấp bởi đại diện Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường hợp buổi phỏng vấn lần thứ nhất không đạt kết quả, sau 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiến hành buổi phỏng vấn lần 2, SB Law sẽ hướng dẫn Các Bên thực hiện giai đoạn phỏng vấn lần 2 tại trụ sở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thực hiện như đã nêu tại Khoản 3.4 Điều này;

Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận Thông báo phỏng vấn đạt, Sở Tư pháp sẽ phối hợp xác minh tại Cơ quan Công an cấp tỉnh;

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác minh của Cơ quan Công an, Sở Tư pháp sẽ đệ trình công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và hồ sơ kèm theo, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và chuyển đến Sở Tư pháp;

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Sở Tư pháp tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và yêu cầu Các Bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664