Untitled 2

Tư vấn nhượng quyền thương mại

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi cần công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới đăng ký nhượng quyền thương mại; soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại và  khảo sát về mức phí và cách thức nhượng quyền theo thông lệ và mặt bằng chung của thị trường.

Luật sư trả lời: Chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ (i) đăng ký nhượng quyền thương mại; (ii) soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) và (iii) khảo sát về mức phí và cách thức nhượng quyền theo thông lệ và mặt bằng chung của thị trường.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1.Luật về đăng ký nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại, các trường hợp nhượng quyền thương mại trong nước và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài không thuộc đối tượng phải đăng ký nhượng quyền thương mại. Trong trường hợp này, trong quá trình thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại, Quý Khách hàng chỉ cần phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ lên Sở công thương tại nơi đặt trụ sở công ty về hoạt động nhượng quyền thương mại.

2. Tư vấn nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại

Theo kinh nghiệm thực tiễn tư vấn pháp luật của chúng tôi trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, Quý Khách hàng có thể xem xét soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại độc quyền hoặc nhượng quyền thương mại không độc quyền. Hình thức và nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại gắn liền với định hướng hoạt động nhượng quyền thương mại của Quý Khách hàng trong thực tế. Để có thể đưa ra ý kiến tư vấn cụ thể về nội dung và hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại, chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với đại diện của Quý Khách hàng vềphương hướng và nội dung hoạt động nhượng quyền thương mại dự định triển khai trong thời gian tới.

3. Khảo sát về mức phí và cách thức nhƣợng quyền theo thông lệ và mặt bằng chung của thị trường

Theo kinh nghiệm của chúng tôi về nhượng quyền thương mại, phí nhượng quyền cụ thể của mỗi trường hợp thường được quyết định dựa trên đặc thù lĩnh vực nhượng quyền của Bên nhượng quyền cũng như giá trị thương hiệu (lợi thế cạnh tranh của mô hình kinh doanh được nhượng quyền, mức độ nổi tiếng của Nhãn hiệu đi kèm hoạt động nhượng quyền). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể hỗ trợ Quý Khách hàng xây dựng các cơ cấu các loại phí có thể thu từ phía các  Bên nhận nhượng quyền cũng như cách thức quản lý và kiểm soát các Bên nhận nhượng quyền.

4. Phạm vi công việc của luật sư

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại;

Tư vấn các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam;

Dự thảo hợp đồng tiếng Việt cho Quý Khách hàng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất các quyền và lợi ích của Quý Khách hàng theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Quý Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Quý Khách hàng (không quá 3 lần trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đệ trình bản dự thảo Hợp đồng lần 01 cho Quý Khách hàng) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh. Giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Bước 1: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng. Chúng tôi dự kiến sẽ mất khoảng 03-04 giờ làm việc để thảo luận và thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến kế hoạch hoạt động nhượng quyền của Quý Khách hàng.

b. Bước 2: Dự thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo Hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu dịch vụ. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng kí hoạt động khuyến mại

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty bán sản phẩm công nghệ Hiện tôi …

Chat Zalo: 0904340664