Untitled 2
Tư vấn thành lập công ty tại nước ngoài

Tư vấn pháp luật mở công ty tại Hàn Quốc

Q: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp tại Hà Nội và hiện nay đang có nhu cầu thành lập một Văn phòng đại diện hoặc Văn phòng chi nhánh của Công ty tại Seoul, Hàn Quốc. Do đó, chúng tôi cần công ty luật tư vấn?

A: Về vấn đề của Quý doanh nghiệp, chúng tôi tư vấn như sau:

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Liên quan đến việc thành lập văn phòng chi nhánh và/hoặc văn phòng đại diện tại Seoul, Hàn Quốc, chúng tôi đề xuất phạm vi thực hiện công việc như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ :

  • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
  • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;
  • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
  • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Công ty;
  • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
  • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
Thủ tục cấp phép:

  • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Cập nhật cho Quý Công ty về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Quý Công ty trong việc cấp giấy chứng nhận thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.

Dự kiến thủ tục cấp phép sẽ được thực hiện thông qua các bước như sau:

Phương án 1: Thành lập chi nhánh

(a)   Đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Việc thành lập chi nhánh tại Seoul Hàn Quốc đòi hỏi Khách hàng phải đầu tư một số vốn góp tối thiểu tương ứng 100,000USD (Một trăm nghìn Đôla Mỹ). Do vậy, để đáp ứng đủ điều kiện chuyển số vốn đầu tư ra nước ngoài, Quý Khách hàng phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Việt Nam. Thời gian để hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam là 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên thực tế, thời gian này có thể bị kéo dài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nhiều thời gian để tiến hành thẩm định năng lực đầu tư của Quý Khách hàng.

(b)   Thành lập chi nhánh ở Seoul Hàn Quốc: Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, để thành lập chi nhánh, Quý Khách hàng phải làm thủ tục thông báo đăng ký kinh doanh. Số vốn góp tối thiểu cho việc đăng ký kinh doanh chi nhánh tại Hàn Quốc là 100,000USD (Một trăm nghìn Đôla). Thời gian dự kiến để hoàn tất việc thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc là 12 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(c)    Cập nhật thông tin chi nhánh lên đăng ký kinh doanh của Khách hàng: Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh ở nước ngoài, Quý Khách hàng có trách nhiệm cập nhật việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài lên đăng ký kinh doanh của Quý Khách hàng. Thời hạn cho việc hoàn tất thủ tục cập nhật việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài lên đăng ký kinh doanh là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

Phương án 2: Thành lập văn phòng đại diện

(a)   Thành lập Văn phòng đại diện ở Seoul Hàn Quốc: Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, để thành lập văn phòng đại diện, Quý Khách hàng phải làm thủ tục thông báo đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Thời gian dự kiến để hoàn tất việc thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc là 12 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(b)   Cập nhật thông tin văn phòng đại diện lên đăng ký kinh doanh của Khách hàng: Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, Quý Khách hàng có trách nhiệm cập nhật việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài lên đăng ký kinh doanh của Quý Khách hàng. Thời hạn cho việc hoàn tất thủ tục cập nhật việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài lên đăng ký kinh doanh là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

2.        PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ để SBLaw thực hiện các dịch vụ như đã đề cập trong mục 4 như sau:

2.1.     Phương án 1: Thành lập chi nhánh ở Seoul Hàn Quốc:

–         Đăng ký đầu tư ra nước ngoài: 140,000,000VNĐ (Một trăm bốn mươi triệu Việt Nam Đồng);

–         Thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc: 85,000,000VNĐ (Tám mươi lăm triệu Việt Nam Đồng);

–         Cập nhật thông tin chi nhánh ở nước ngoài lên đăng ký kinh doanh: 4,000,000VNĐ (Bốn triệu Việt Nam Đồng);

2.2.     Phương án 2: Thành lập văn phòng đại diện ở Seoul Hàn Quốc:

–         Thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc: 65,000,000VNĐ (Sáu mươi lăm triệu Việt Nam Đồng);

–         Cập nhật thông tin chi nhánh ở nước ngoài lên đăng ký kinh doanh: 4,000,000VNĐ (Bốn triệu Việt Nam Đồng);

Phí dịch vụ nêu trên không bao gồm các nội dung sau:

•     Dịch tài liệu từ tiếng tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc và từ Tiếng Hàn Quốc sang tiếng Việt (210,000VNĐ/trang);

•        Bất kỳ chi phí cho dịch vụ không bao gồm trong phạm vi công việc nêu trên;

•        Thuế Giá trị gia tăng (10%), Phí ngân hàng

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664