Untitled 2

Tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chúng tôi hiểu rằng, Quý công ty (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) mong muốn được tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là “R.O”).

Do đó, SBLAW hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1.   THỦ TỤC ĐÓNG CỬA R.O

Theo Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là “RO”) và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ được chấm dứt hoạt động trong một số trường hợp sau đây:

 1. Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
 2. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi pháp nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
 3. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;
 4. Hết thời hạn hoạt động của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn;
 5. Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Để thực hiện việc đóng cửa R.O trong trường hợp như đã đề cập ở Mục a. nêu ở trên, Khách hàng phải:

 • Hoàn thiện và thanh toán các nghĩa vụ tài chính, thuế với Chính phủ Việt Nam để đóng mã số thuế của R.O (nếu có);
 • Quyết toán và trả tất cả thuế thu nhập cá nhân của Trưởng Văn phòng đại diện và tất cả nhân viên và nhận được giấy chứng nhận hoàn thành công việc này,
 • Thanh lý tất cả các hợp đồng lao động và hợp đồng khác như hợp đồng cho thuê văn phòng, hợp đồng với một số nhà cung cấp (nếu có);
 • Thanh toán tất cả các khoản nợ (nếu có);

2.   PHẠM VI CÔNG VIỆC

Liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1.      Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết theo pháp luật Việt Nam;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Anh;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.
2.      Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có

Lộ trình thực hiện Phạm vi công việc như sau:

a.         Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký và hoàn thiện hồ sơ để Quý Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong thời hạn 03 ngày làm việc. Hồ sơ đã được hoàn thiện sau đó sẽ được gửi cho Quý Khách hàng ký và đóng dấu.

b.         Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp Thông báo đóng cửa R.O tới Sở Công Thương.

c.         Chấm dứt hợp đồng lao động, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng: Chúng tôi sẽ chỉ định luật sư và chuyên gia của chúng tôi tiến hành nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan đến các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của RO bao gồm lao động, thuế, bảo hiểm xã hội, cho thuê văn phòng,…. Nhìn chung, chúng tôi hoàn tất việc xem xét văn bản trong thời gian 02 ngày làm việc. SBLaw sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng nếu chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thành công việc này. Sau khi hoàn thành việc đánh giá tài liệu,  SBLAW sẽ cung cấp cho khách hàng một bản Báo cáo chi tiết tình trạng hiện tại của khách hàng và khuyến nghị của chúng tôi để giải quyết từng vấn đề. Sau đó, SBLaw sẽ hỗ trợ khách hàng chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội và hợp đồng thuê văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt bởi khách hàng. Nói chung, chúng tôi sẽ hoàn tất công việc này trong thời gian từ 1-3 tháng. SBLaw sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng nếu chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thành công việc này.

d.         Nộp Thông báo chính thức về việc đóng cửa R.O tới Sở Công Thương. Sau khi hoàn thành công việc đã được mô tả tại Mục C, chúng tôi sẽ nộp Thông báo chính thức về việc đóng cửa R.O tới Sở Công Thương.

3.    TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh. Bản tiếng Việt sẽ được cung cấp nếu nếu tài liệu này được yêu cầu để trình lên cơ quan cấp phép. Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.

4.   PHÍ DỊCH VỤ

4.1       Phí cho những dịch vụ của SBLaw như được đề cập ở mục 4 ở trên như sau:

–                     Cho việc soạn tài liệu, nộp Thông báo kế hoạch đóng cửa R.O, Thông báo chính thức đóng cửa R.O tới Sở Công Thương và nhận kết quả: 1.500USD (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm Đôla Mỹ);

–                     Cho việc rà soát tài liệu liên quan đến hoạt động của R.O: 300USD (Bằng chữ: ba trăm Đô la Mỹ) cho mỗi tháng kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động đến thời điểm rà soát.

–                     Cho việc hoàn thiện thuế thu nhập cá nhân, chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng. Chúng tôi sẽ đưa ra mức giá cụ thể sau khi hoàn thành việc rà soát tài liệu.

4.2       Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SBLaw như sau:

–           Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 60% tổng phí dịch vụ.

–           Tổng phí dịch vụ còn lại và các chi phí khác phát sinh nhân danh Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 02 ngày làm việc trước khi đệ trình Thông báo chính thức cho việc đóng cửa R.O.

–           Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho S&B Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của S&B Law. S&B Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, S&B Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, S&B Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664