Untitled 2

Tư vấn pháp luật về việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Câu hỏi: Mình là Hậu, ở Hà Nội. Bên mình đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ thủ tục Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi. Báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Chúng tôi được biết Quý khách hàng đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ thủ tục Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi. Do vậy, chúng tôi hân hạnh gửi tới Quý khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

§  Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§  Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền;

§  Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§  Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

§  Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§  Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

§  Chuyển giao tài liệu cho Khách hàng ký và đóng dấu.

2. Thủ tục cấp phép:

§  Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§  Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§  Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và

§  Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Công văn xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại..

Tùy thuộc vào nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi của Khách hàng, SB Law sẽ tư vấn về thủ tục, hồ sơ và cơ quan đăng ký cho Khách hàng.

Đối với chương trình thực hiện trên địa bàn một tỉnh, Khách hàng sẽ đăng ký tại Sở Công thương. Chương trình khuyến mại phải được đăng ký chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương sẽ ra Công văn xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại.

Đối với chương trình thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, Khách hàng sẽ đăng ký tại Bộ Công thương. Chương trình khuyến mại phải được đăng ký chậm nhất 14 ngày làm việc trước khi thực hiện. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ ra Công văn xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại. Sau khi nhận được Công văn xác nhận từ Bộ Công thương, Khách hàng phải gửi văn bản thông báo cho Sở Công thương nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công thương chậm nhất 7 ngày trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

2. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

Phí dịch vụ SB Law dành cho dịch vụ Đăng ký chương trình khuyến mại như sau:

  • Đăng ký chương trình khuyến mại trên địa bàn một tỉnh: 000.000VND/chương trình
  • Đăng ký chương trình khuyến mại trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên: 000.000 VND/chương trình

* Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng.

Việc thanh toán phí dịch vụ được thực hiện thành 2 đợt:

  • Đợt 1: 50% tổng phí dịch vụ được thanh toán cho SB Law ngay khi Hợp đồng dịch vụ giữa Quý Công ty và SB Law được ký kết.
  • Đợt 2: Phí dịch vụ còn lại được thanh toán cho SB Law sau khi Quý Công ty nhận được Công văn xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại từ Sở Công Thương/ Bộ Công thương.
  • Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Trong trường hợp Hợp đồng tư vấn pháp luật bị chấm dứt trước thời hạn, SB Law sẽ được thanh toán phí dịch vụ tương ứng với phần trăm công việc đã được hoàn thành tới thời điểm chấm dứt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664