Untitled 2
tư vấn luật hợp đồng

Tư vấn pháp lý về hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp (sau đây gọi là “Khách hàng” hoặc “Trung tâm”) đã quan tâm tới dịch vụ của SBLaw.

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, khách hàng đang trong quá trình đàm phán, soạn thảo các điều khoản khung ban đầu (sau đây gọi là “Thỏa thuận Ghi nhớ”) với một Công ty của nước ngoài (sau đây gọi là “Đối tác”) để tiến hành khảo sát, thăm dò nguồn nước ngầm.

Sau đó, doanh nghiệp sẽ ký kết các hợp đồng với các nhà thầu (có thể vẫn là Đối tác hoặc với các nhà thầu khác) để thực hiện các gói thầu phụ.

Để đảm bảo sự phù hợp của các điều khoản trong các hợp đồng trên với Pháp luật Việt Nam, DN mong muốn nhận được sự trợ giúp pháp lý của một công ty luật chuyên nghiệp trong việc nghiên cứu, sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này khi cần thiết dựa trên các quy định của Pháp luật Việt Nam.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Phân tích Pháp lý để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Để tiến hành rà soát và đưa ra tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong Thỏa thuận cũng như đưa ra các sửa đổi cần thiết nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành những công việc sau đây:

Rà soát Thỏa thuận giữa Khách hàng và Đối tác và các nhà thầu trên cơ sở các quy định pháp lý liên quan nhằm làm rõ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên được quy định và/hoặc theo tinh thần các quy định trong Thỏa thuận này;

Phân tích những rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong Thỏa thuận và các hợp đồng;

Đưa ra các sửa đổi cần thiết nhằm bảo đảm Thỏa thuận và các Hợp đồng phù hợp với Pháp luật Việt Nam.

2.TÀI LIỆUCHUYỂN GIAO

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là một Bản Phân tích Pháp lý gồm các nội dung như được nêu trong mục 1 của Bản Đề xuất này bằng tiếng Việt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664