Untitled 2
Tư vấn về hợp đồng ủy thác đầu tư.

Tư vấn về hợp đồng ủy thác đầu tư.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi muốn công ty luật cung cấp ý kiến về hợp đồng ủy thác đầu tư theo pháp luật Việt Nam?

Luật sư trả lời:Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của SBLaw.

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về tính chất pháp lý của Hợp đồng Ủy thác Đầu tư mẫu của công ty phát hành cho nhà đầu tư (sau đây gọi là “Hợp đồng Ủy thác”), chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý nêu trên với nội dung sau:

Rà soát Hợp đồng Ủy thác mẫu giữa Công ty và Khách hàng trên cơ sở các quy định pháp lý liên quan nhằm làm rõ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên được quy định và/hoặc theo tinh thần các quy định trong Hợp đồng này;

Phân tích vai trò, trách nhiệm pháp lý của các bên trong Hợp đồng Ủy thác;

Tìm kiếm và đưa ra các phương án để Công ty có thể hoạt động đúng với chức năng của mình cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

Tìm kiếm các phương án sửa đổi Hợp đồng Ủy thác nhằm tránh những rắc rối có thể gặp phải trong quá trình làm việc cho Công ty.

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là một Bản Phân tích Pháp lý gồm các nội dung như được nêu trong mục 2 của Bản Đề xuất này bằng tiếng Việt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664