Untitled 2

Về cách hành xử của công chức

Những bê bối về ứng xử, sinh hoạt, lối sống của một số cán bộ, đảng viên trong thời gian qua như: một trưởng phòng- huyện ủy viên ăn cắp trứng tại Hội chợ; một Phó Giám đốc Sở bẻ hoa anh đào; rồi Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) dối trá trong vụ học sinh bị gẫy chân… đã làm xấu đi hình ảnh tôn nghiêm của bộ máy công quyền. Xung quanh vấn đề này, Báo Nông thôn ngày nay đã nhận được nhiều phản ứng của bạn đọc.

Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức cũng như những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm được quy định rõ trong Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; đối với đảng viên còn có quy định về kỷ luật của Đảng, trong đó có 19 điều đảng viên không được làm. Xuyên suốt những quy định này là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải là người gương mẫu, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý theo quy định tại Nghị định Số: 34/2011/NĐ-CP, viên chức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ; đảng viên vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định Số: 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Như vậy những căn cứ để xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên khá đầy đủ và chúng ta cũng đã xử lý không ít các bộ vi phạm. Nhưng vi phạm vẫn xảy ra có chiều hướng gia tăng và mức độ vi phạm còn trầm trọng hơn. Vì sao? Tôi cho rằng nguyên nhân cơ bản là sự nể nang, sê xoa, né tránh; bên cạnh đó là tình trạng “dây mơ, rễ má”, “vì ông thần mà nể cây đa”. Báo chí đã từng phản ánh chuyện cả họ làm quan. Con cháu lãnh đạo vi phạm thì ai dám kỷ luật nặng tay. Chính vì thế sai phạm được dung dưỡng, sai phạm càng nghiêm trọng hơn.

Việc xử lý kỷ luật có đúng người, đúng “tội” hay không phụ thuộc rất nhiều vào người có thẩm quyền xử lý. Do đó, nếu một vụ việc vi phạm không được xử lý nghiêm minh thì phải xử lý kỷ luật người có thẩm quyền xử lý vụ việc đó. Hãy xử lý kỷ luật nghiêm những người vi phạm mà báo chí nêu trên như một “án” điểm để từ đó nhân rộng ra cả nước để làm gương. Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty SBLAW)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664