Untitled 2
sở hữu công nghiệp

Về việc giám định sở hữu công nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi muốn tiến hành giám định sở hữu công nghiệp, vậy cơ quan nào hiện nay có chức năng này?

Luật sư trả lời: Về vấn đề của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Hiện nay, Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPRI) trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ (MOST) là cơ quan duy nhất tại Việt Nam có chức năng thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp.

VIPRI hiện thực hiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp để xác định các vấn đề sau đây:

a)      Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (“Giám định tình trạng bảo hộ”);

b)      Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không (“Giám định yếu tố xâm phạm”);

c)      Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ (“Giám định tính tương tự”);

d)     Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ và xác định giá trị thiệt hại (“Giám định giá trị”).

Nội dung giám định không bao gồm việc xem xét, kết luận một hành vi có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết luận giám định là một nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định tại Điều 51 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc giám định có thể được thực hiện trong khoảng thời gian từ 6-30 ngày làm việc.

Để có thể biết thêm thông tin về VIPRI, Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin tại website: www.vipri.gov.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664