Untitled 2

Video: Tại sao bảo hộ chỉ dẫn địa lý chưa phát huy tác dụng

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản sẽ là công cụ hữu hiệu giúp tăng lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại không có chứng nhận chỉ dẫn địa lý ở thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên việc thực hiện bảo hộ chỉ dẫn đại lý ở nước ta vẫn còn chưa hiêu quả.

Video sau với sự tham gia phân tích của các luật sư SBLAW sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cơ chế và định hướng bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ đặc thù này một cách hợp lý trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664