Untitled 2
bao quan bao duong tai san thue khoan

Việc bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi hiện giờ tôi có cho thuê khoán một mảnh đất thì trong thời gian cho thuê khoán  đó bên thuê khoán phải bảo quản mảnh đất của tôi như nào?

Luật sư trả lời: Việc bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài thuê khoán được pháp luật quy định một cách chặt chẽ như sau:

Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán

1.  Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu bên thuê khoán làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán.

2.  Bên thuê khoán có thể tự mình thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán, nếu có thỏa thuận và phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán.

Bên cho thuê khoán phải thanh toán cho bên thuê khoán chi phí hợp lý để thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán theo thỏa thuận.

3.  Bên thuê khoán không được cho thuê khoán lại, trừ trường hợp được bên cho thuê khoán đồng

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

đất đai

Chủ sở hữu có được bán nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê nhà không?

Câu hỏi: Tôi là Vũ, ở Hà Nội. Tháng 8/2015, tôi có ký hợp đồng …

Chat Zalo: 0904340664