Untitled 2

Chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn sang công ty

Câu hỏi: Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn sang công ty không phải chịu lệ phí trước bạ. Hiểu quy định này như thế nào? Tại sao công ty khi tôi khi đăng ký quyền sử dụng đất do các cổ đông góp vốn lại bị cơ quan thuế thu các khoản phí, ệ phí và nghĩa vụ tài chính như công ty mua đất?

Trả lời: Trước hết phải phân biệt rõ khái niệm góp vốn bằng tài sản với khái niệm mua tài sản.

Nhà đầu tư có thể dùng những loại tài sản khác không phải là tiền để góp vốn vào công ty thì loại tài sản đó phải được các nhà đầu tư nhất trí chấp thuận vì công ty chỉ cần thứ tài sản mà công ty cần dùng cho kinh doanh, không thể ép công ty nhận loại tài sản mà công ty không cần dùng, mặc dù tài sản đó có giá trị, vì góp vốn là một thoả thuận dân sự, không thể ép buộc.

Mặt khác, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư hoàn toàn có thể chuyển quyền sở hữu sang công ty một cách hợp pháp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc góp vốn bằng tài sản Luật Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp 2005 đều quy định không phải chịu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của người góp vốn sang công ty vì những lý do sau:

– Việc góp vốn bằng tài sản có thể thay đổi loại tài sản ngang giá, hoặc xảy ra trường hợp công ty giải thể, phá sản có thể trả lại tài sản cho người góp vốn loại tài sản đã góp vốn;

– Việc góp vốn khác với việc mua là khi mua được thanh toán bằng tiền còn khi góp vốn được thanh toán bằng quyền sở hữu công ty, quyền sở hữu công ty có thể thay đổi theo kết quả kinh doanh của công ty;

– Việc quy định góp vốn bằng tài sản tạo cơ hội cho công ty có quyền sở hữu tài sản hợp pháp để kinh doanh ngay mà không cần thanh toán bằng tiền;

Từ ý nghĩa trên, nếu công ty có các cổ đông góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất mà cơ quan thuế lại thu các khoản phí và lệ phí về nghĩa vụ tài chính như khi công ty bạn đi mua quyền sử dụng đất là hiểu không đúng quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2005.

Theo Luật gia: Cao Bá Khoát và Luật sư: Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664