Untitled 2

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản được thực hiện như thế nào?

Khi thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên công ty hợp danh, cổ đông công ty cổ phần có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2005 thì thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản phải được thực hiện như sau:

Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Về thời điểm chuyển quyền sở hữu: “Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty”.

Vậy thời điểm nào quyền sở hữu tài sản được chuyển sang công ty? Điều 168 Bộ luật dân sự 2005 quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản như sau:

1. Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản có hiệu lực kể từ thời điểm động sản được chuyển giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Theo Luật gia : Cao Bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664