Untitled 2
Xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân

Xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi như sau cần hỏi Luật sư. Hiện nay tôi bị người khác hành hung và phải nhập viện, theo Bệnh án, tôi bị gãy ba xương sườn, thủng dạ dày thông thường và thủng một lỗ ruột non. Cho tôi hỏi Luật sư, như vậy tỷ lệ thương tích cơ thể là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi thắc mắc tới SB Law, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Việc xác định tỷ lệ thương tích cơ thể của bạn sẽ căn cứ theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT. Cụ thể Điều 4 Thông tư trên có nêu rõ cách thức xác định tỷ lệ thương tích như sau:

1. Việc xác định tỷ lệ % TTCT được tính theo phương pháp cộng như sau: Tổng tỷ lệ % TTCT = T1 + T2 + T3 +…+ Tn Trong đó:

a) T1: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ nhất: T1 được xác định là tỷ lệ % tổn thương nằm trong khung tỷ lệ các TTCT;

b) T2: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ hai: T2 = (100 – T1) x tỷ lệ % TTCT thứ 2/100; c) T3: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ ba: T3 = (100-T1-T2) x tỷ lệ % TTCT thứ 3/100;

d) Tn: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ n: Tn= {100-T1-T2-T3-…-T(n-1)} x tỷ lệ % TTCT thứ n/100.”

Theo đó với trường hợp của bạn, cách tính sẽ như sau:

– Với thương tổn thứ nhất gãy 3 xương sườn: tỉ lệ theo khung là 6-15%, giả sử là 15%

– Với thương tổn thứ hai: thủng dạ dày thông thường: theo khung tỷ lệ là 31%. Tổn thương thứ hai sẽ chiếm:

(100% – 15%<tổn thương đầu>) x 31%<tổn thương 2> = 26.35%

– Với thương tổn thứ ba: thủng 1 lỗ ruột non: Tỷ lệ thương tật theo khung tỷ lệ là 31- 35%, ở đây giả sử là 31%, Tổn thương thứ ba sẽ chiếm:

(100% – 15% – 26.35%<tổn thương 2>) x 31%<tổn thương 3> = 18.18 %

Vậy tổng thương tích của bạn là TT1+TT2+TT3 = 15+26.35+18.18 = 59.53 %

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung …

Chat Zalo: 0904340664