Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Xin nghỉ trong thời gian thử việc

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang thử việc cho một công ty với thời hạn là 2 tháng bắt đầu từ ngày 15/12/2019. Nhưng sau một thời gian thì tôi cảm thấy bản thân không phù hợp với môi trường công ty và muốn xin nghỉ. Vậy tôi có phải thông báo trước bao nhiêu ngày và bồi thường hợp đồng thử việc không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

“1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.

 Theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Ở đây, trong trường hợp bạn cảm thấy không phù hợp với công việc bạn đang thử việc thì bạn có quyền đơn phương hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần thông báo trước cũng như không phải bồi thường cho công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm lộ thông tin quan trọng của công ty có thể bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Em mới xin nghỉ ở một công ty và có lỡ làm lộ …

Chat Zalo: 0904340664