Untitled 2
Xử lý thành công một hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sử dụng slogan. https://luatsu-vn.com/category/so-huu-tri-tue/xu-ly-vi-pham/ Để có thể xử lý thành công một hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sử dụng khẩu hiệu kinh doanh, Bên đề nghị xử lý phải cung cấp được chứng cứ chứng minh các thông tin sau: - Bên đề nghị đã sử dụng chỉ dẫn thương mại từ trước một cách rộng rãi, ổn định, được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến, có thể bao gồm: các thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín của chủ thể kinh doanh gắn với chỉ dẫn thương mại trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam; - Mục đích của Quý công ty là nhằm gây nhầm lẫn về về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Xử lý thành công một hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sử dụng slogan.

Để có thể xử lý thành công một hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sử dụng khẩu hiệu kinh doanh, Bên đề nghị xử lý phải cung cấp được chứng cứ chứng minh các thông tin sau:

– Bên đề nghị đã sử dụng chỉ dẫn thương mại từ trước một cách rộng rãi, ổn định, được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến, có thể bao gồm: các thông tin về  quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số  lượng sản phẩm bán ra; hệ  thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá  của  các  cơ  quan  nhà  nước,  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng,  bình  chọn  của người tiêu dùng và các thông tin khác thể  hiện uy tín của chủ  thể  kinh doanh gắn với chỉ dẫn thương mại trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam;

– Mục đích của Quý công ty là nhằm gây nhầm lẫn về  về  xuất xứ,  cách  sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664