Untitled 2

Yêu cầu tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế (nhập khẩu bò giống)

Câu hỏi: Công ty chúng tôi hiện đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng với đối tác Úc cho hợp đồng mua con giống (bò) vào Tháng tám 2016, với giá trị hợp đồng là 1 600 000 Đô la Úc, cũng như đang trong giai đoạn chuẩn bị cho hai hợp đồng mua con giống từ Mỹ trong Tháng Chín và Tháng Mười Hai 2016 với giá trị mỗi hợp đồng khoảng 1 800 000 Đô La Mỹ

Do chưa có kinh nghiệm nhiều trong các thương vụ quốc tế, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn mà SBLAW có thể cung cấp.

Trả lời: Chúng tôi đề cập đến nội dung yêu cầu của Quý công ty gửi SBLaw, theo đó, chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán con giống bò với đối tác nước ngoài cho Công ty tại Việt Nam. Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

1.1.Mô tả phạm vi dịch vụ:

  • Rà soát lại các hợp đồng và hồ sơ liên quan để phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý và lưu ý những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Quý Khách hàng trong việc thực hiện hợp đồng;
  • Soạn thảo hợp đồng và tư vấn với Quý Khách hàng về các phương án đàm phán, xử lý các nội dung Quý Khách hàng cần đàm phán trong Hợp đồng;
  • Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách hàng trực tiếp đàm phán Hợp đồng với đối tác (nếu có yêu cầu)

1.2. Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a.Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu.

Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng.

Sau khi kết thúc giai đoạn Tư vấn chung, SB Law có thể đệ trình lên Quý Khách hàng Bản ý kiến tư vấn pháp luật phân tích rõ các khía cạnh pháp lý cần thiết mà Quý Khách hàng cần lưu tâm.

Chúng tôi dự kiến thời gian để thực hiện công việc này là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu của Quý Khách hàng. Thời gian này không bao gồm thời gian dự họp với Quản lý dự án của Quý Khách hàng.

Soạn thảo hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo Hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng

Hỗ trợ đàm phán hợp đồng: Tùy theo diễn biến thực tế của quá trình đàm phán.

2.PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 ở trên như sau:

– Chi phí soạn thảo hợp đồng và tư vấn cho Quý Khách hàng phương án đàm phán, xử lý các nội dung trong Hợp đồng: 37,000,000VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu hai trăm nghìn Việt Nam Đồng).

– Phí dịch vụ hỗ trợ đàm phán, chuẩn bị gửi thư cho đối tác, rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng theo ý kiến của đối tác kể từ lần thứ 3 trở lên sau bản dự thảo lần thứ nhất được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế của Luật sư chúng tôi theo yêu cầu của Quý Khách hàng, tương ứng với 3,400,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế.

Hàng tuần, SB Law sẽ gửi báo cáo chi tiết nội dung thực hiện công việc và chi phí thực tế phát sinh. Chi phí tư vấn phát sinh sẽ đến hạn thanh toán trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của SB Law.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664